Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
41
Hôm qua:
26
Tuần này:
126
Tháng này:
126
Tất cả:
5395

I. Tổ Toán - Tin

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Tô Xuân Ngọc

TTCM

 ĐV

2

Nguyễn Thanh Đức

TPCM

 ĐV

3

Mai Thị Hiền

Giáo viên Toán

 ĐV

4

Lê Văn Dũng

Giáo viên Toán

 ĐV

5

Đặng Minh Hoà

Giáo viên Toán

 ĐV

6

Lê Phú Hoàng

Giáo viên Toán

 ĐV

7

Trần Thị Bích

Giáo viên Toán

 

8

Nguyễn Thị Liên

Giáo viên Toán

 ĐV

9

Hoàng Thị Phượng

Giáo viên Toán

 Th.S

10

Vi Thanh Hoàng

Giáo viên Toán

BT chi bộ

11

Lê Thị Sáu

Giáo viên Toán

 

12

Lê Thị Xuân

Giáo viên Toán

 

13

Cao Thị Chung

Giáo viên Tin

ĐV

14

Phùng Văn Kiên

Giáo viên Tin

ĐV

15

Trần Thị Hồng Hạnh

Giáo viên Tin

 

16

Lê Văn Tính

Giáo viên Tin

HĐ Sở

 

II. Tổ Vật Lý-Kỹ thuật CN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Hoàng Trung Tuyến

TTCM

 ĐV-GVG Tỉnh

2

Phạm Thanh Thuỷ

Giáo viên

 ĐV

3

Trần Duy Khánh

Giáo viên

 

4

Lê Đức Vinh

Giáo viên

 ĐV-GVG Tỉnh-Th.S

5

Nguyễn Thị Tuyết

Giáo viên

 ĐV

6

Trần Thị Huyền

Giáo viên

 

7

Lê Trung Tính

BTĐT

ĐV-GVG Tỉnh-Th.S

8

Phạm Thị Thuỷ

Giáo viên

 ĐV-Th.S

9

Nguyễn Thị Minh

Giáo viên

 

10

Nguyễn Thị Vân

Giáo viên CN

 

11

Nguyễn Thị Thuý

Giáo viên CN

 

 

III. Tổ Hóa học

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Hoàng Nam

TTCM

 ĐV

2

Lê Đình Lương

Giáo viên

 ĐV-PBT Chi bộ

3

Đỗ Anh Tuấn

Giáo viên

 ĐV

4

Trịnh Thị Hằng

Giáo viên

ĐV

5

Đặng Đình Nhơn

Giáo viên

 ĐV

6

Vũ Văn Đoàn

Giáo viên

 

7

Lê Thị Mỵ

Giáo viên

 

 

IV. Tổ Sinh học

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Đinh Đăng Đại

TTCM

 ĐV

2

Lê Thị Hà

Giáo viên

 ĐV

3

Nguyễn Thị Hà

Giáo viên

ĐV

4

Lê Quyết Tiến

Giáo viên

 ĐV

5

Chu Thị Huyền

Giáo viên

 ĐV

6

Phạm Lê Nga

Giáo viên

 

7

Nguyễn Thị Trà

Giáo viên

 ĐV

 

V. Tổ Ngữ văn

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Thanh Huyền

TTCM

 ĐV-GVG Tỉnh-Th.S

2

Tạ Đình Tuấn

TPCM

 BT chi bộ

3

Phạm Thị Nhài

Giáo viên

 ĐV

4

Hoàng Ngọc Quyết

Giáo viên

 ĐV

5

Nguyễn Thị Thu Nga

Giáo viên

 ĐV

6

Nguyễn Đình Cơ

Giáo viên

 ĐV-Trưởng tự vệ

7

Hoàng Thị Giang

Giáo viên

 ĐV

8

Nguyễn Hồng Khôi

Giáo viên

Th.S 

9

Nguyễn Thị Hồng

Giáo viên

 

10

Vũ Thị Hải

Giáo viên

ĐV

11

Phạm Thị Thúy

Giáo viên

HĐ theo tiết

 

VI. Sử - Địa – GDCD

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Lê Như Hảo

TTCM

 ĐV

2

Lê Thị Hồng

Giáo viên

 ĐV

3

Lê Thị Ngọc

Giáo viên

 ĐV

4

Nguyễn Văn Đạt

TKHĐ

 ĐV-GVG Tỉnh-Th.S

5

Trần Thị Tiệp

Nhóm trưởng sử

 

6

Lê Thanh Mong

Giáo viên Sử

 

7

Nguyễn Thị Thảo

Giáo viên Sử

 ĐV-HĐ sở

8

Tống Văn Thành

Nhóm trưởng Địa

 

9

Nguyễn Thị Bích

Giáo viên Địa

 ĐV

10

Lê Văn Dương

Giáo viên Địa

 GVG tỉnh-BT chi bộ

 

VII. Tổ Anh Văn

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Bùi Đức Tiến

TTCM

 ĐV

2

Vũ Hồng Xuân

TPCM

 

3

Bùi Xuân Phúc

Giáo viên

 ĐV

4

Nguyễn Thị Mai Hương

Giáo viên

Th.S-ĐV

5

Trịnh Thị Ngọc

Giáo viên

ĐV

6

Hoàng Thị Ngọc

Giáo viên

 

7

Trịnh Thị Ngọc Phượng

Giáo viên

 ĐV-GVG tỉnh

8

Nguyễn Thị Thanh Xuân

Giáo viên

 

9

Nguyễn Thị Phương Thảo

Giáo viên

 

 

VI. Tổ TD-QP

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Lê Ngọc Thành

TTCM

 ĐV-GVG Tỉnh

2

Đỗ Xuân Hoạt

TPCM

 ĐV

3

Nguyễn Văn Thao

Giáo viên

 ĐV-GVG tỉnh

4

Nguyễn Tư Định

Giáo viên

 

5

Lê Xuân Sơn

Giáo viên

 

6

Nguyễn Duy Bình

Giáo viên

 ĐV

7

Lê Thị Thương

Giáo viên

 ĐV

 

VI. Tổ Văn phòng

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Lưu Thị Vân

TT-Kế toán

ĐV

2

Hà Thị Liên

Thư viện-Quỹ

3

Nguyễn Thị Ngân

Văn Thư

4

Hoàng Thị Hảo

Thiết bị

5

Nguyễn Lan Phương

Thiết bị

6

Lê Thị Quỳnh

Y tế

7

Nguyễn Duy Thương

Bảo vệ

HĐ tháng

8

Đào Ngọc Khuê

Bảo vệ

HĐ tháng