Học bảng nhân 8 sẽ giúp con củng cố kỹ năng tính toán và giải các bài tập trong chương trình Toán lớp 3. Ba mẹ và con hãy cùng Apanda tìm hiểu về bảng nhân 8 qua video dưới đây và hướng dẫn giải bài tập SGK KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG, CÁNH DIỀU, CHÂN TRỜI SÁNG TẠO.

1. Video học thuộc Bảng nhân 8

Bí quyết để học thuộc Bảng cửu chương nói chung hay Bảng nhân 8 nói riêng là xem video và đọc theo. Vừa học vừa chơi sẽ giúp bé cảm thấy hứng thú và ghi nhớ nhanh hơn.

Xem thêm

2. SÁCH KẾT NỐI: Bài tập trang 34, 35 – Bảng nhân 8

Bài 1 trang 34

Phương pháp giải:

– Lấy thừa số thứ nhất nhân với thừa số thứ hai được tích.

– Lấy số bị chia chia cho số chia được thương.

Lời giải:

a)

Thừa số 8 8 8 8 8 8 Thừa số 2 4 6 3 5 7 Tích 16 32 48 24 40 56

b)

Số bị chia 24 32 16 40 56 72 Số chia 8 8 8 8 8 8 Thương 3 4 2 5 7 9

Bài 2 trang 34

Phương pháp giải:

Tính nhẩm dựa vào bảng nhân 8 và điền kết quả.

Lời giải:

Bài 1 luyệt tập trang 34

Phương pháp giải:

Đếm thêm 8 đơn vị hoặc đếm lùi 8 đơn vị rồi điền các số còn thiếu.

Lời giải:

Bài 2 luyệt tập trang 35

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả mỗi phép tính từ trái sang phải rồi viết số thích hợp vào ô trống.

Lời giải:

Bài 3 luyệt tập trang 35

Phương pháp giải:

Xem ngay:  Máy Quét Mã Vạch

Tính nhẩm kết quả mỗi phép tính dựa vào bảng nhân 8, bảng chia 8 rồi nối phép tính với kết quả thích hợp.

Lời giải:

Bài 4 luyệt tập trang 35

Phương pháp giải:

– Số cái chân của 3 con cua = Số cái chân của một con cua x 3

– Số cái càng của 6 con cua = Số cái càng của một con cua x 6

Tóm tắt:

Mỗi con cua: 8 cái chân và 2 cái càng

a) 3 con cua: ? cái chân

b) 6 con cua: ? cái càng

Lời giải:

a) 3 con cua có số cái chân là:

8 x 3 = 24 (cái chân)

Đáp số: 24 cái chân

b) 6 con cua có số cái càng là:

2 x 6 = 12 (cái càng)

Đáp số: 12 cái càng

Xem thêm bài tập Bảng chia 8 trang 34, 35 sách KẾT NỐI TRI THỨC

3. VỞ BT KẾT NỐI: bài tập trang 30 – Bảng nhân 8

Bài 1 trang 30

Phương pháp giải:

a) Để tìm tích ta lấy thừa số nhân với thừa số.

b) Để tìm thương ta lấy số bị chia chia cho số chia.

Lời giải:

Bài 2 trang 30

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính nhẩm dựa vào bảng nhân 8, chia 8.

Bước 2: Viết kết quả thích hợp vào ô trống.

Lời giải:

Bài 3 trang 30

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép tính, so sánh rồi chọn đáp án thích hợp.

Lời giải:

72 : 8 = 9

8 x 1 = 8

80 : 8 = 10

8 x 2 = 16

Vậy phép tính 8 x 1 có kết quả bé nhất.

Chọn B.

Bài 4 trang 30

Phương pháp giải:

a) Số viên bi trong mỗi hộp = Tổng số bi : số hộp bi

Xem ngay:  Tất cả mọi thứ bạn cần biết về 2800 16

b) Số viên bi trong 3 hộp = Số viên bi mỗi hộp x 3

Tóm tắt:

8 hộp: 64 viên bi

a) 1 hôp: ? viên bi

b) 3 hôp: ? viên bi

Lời giải:

a) Mỗi hộp có số viên bi là

64 : 8 = 8 (viên)

b) 3 hộp có số viên bi là

8 x 3 = 27 (viên)

Đáp số:

a) 8 viên

b) 27 viên

4. SÁCH CÁNH DIỀU: Bài tập trang 27 – Bảng nhân 8

Bài 1 trang 27

Lời giải:

8 x 3 = 24 8 x 1 = 8 8 x 7 = 56 8 x 4 = 32 8 x 2 = 16 8 x 6 = 48 8 x 5 = 40 8 x 8 = 64 8 x 9 = 72 8 x 10 = 80 2 x 8 = 16 6 x 8 = 48

Bài 2 trang 27

Phương pháp giải:

Muốn gấp số đã cho lên 8 lần ta lấy số đó nhân với 8.

Lời giải:

Số đã cho 3 7 8 6 4 5 Gấp 8 lần số đã cho 24 56 64 48 32 40

Bài 3 trang 27

Phương pháp giải:

  • Đếm số chiếc bánh trong mỗi hộp và số hộp bánh rồi viết phép nhân.
  • Đếm số chiếc ống nước trong mỗi chồng và số chồng rồi viết phép nhân.

Lời giải:

  • Mỗi hộp bánh gồm có 8 chiếc bánh, vậy 3 hộp bánh có 8 x 3 = 24 chiếc bánh.
  • Mỗi chồng gồm 8 chiếc ống nước, vậy 5 chồng có 8 x 5 = 40 chiếc ống nước.

Bài 4 trang 27

Vẽ vào bảng con các nhóm chấm tròn thích hợp với phép nhân 8 x 2.

Phương pháp giải:

Để thể hiện phép nhân 8 x 2, vẽ hai nhóm chấm tròn, mỗi nhóm có 8 chấm tròn.

Lời giải:

Bài 5 trang 27

Phương pháp giải:

Số ghế đã chuẩn bị = Số ghế ở mỗi hàng x Số hàng ghế

Tóm tắt:

Có: 6 hàng ghế

Mỗi hàng: 8 ghế

Tất cả: ? ghế

Xem ngay:  Trọn bộ background chúc mừng 8/3 đẹp full HD

Lời giải:

a) Các bạn đã chuẩn bị số chiếc ghế là:

8 x 6 = 48 (ghế)

Đáp số: 48 ghế

b) Tình huống sử dụng phép nhân 8 x 7:

Mỗi chiếc giỏ có 8 quả cam. Vậy 7 chiếc giỏ như thế có tất cả 8 x 7 = 56 quả cam.

5. SÁCH CHÂN TRỜI: Bài tập trang 64 – Bảng nhân 8

Bài 1 trang 64

Phương pháp giải:

Đếm thêm 8 đơn vị rồi điền các số còn thiếu.

Lời giải:

Bài 2 trang 64

Phương pháp giải:

Dựa vào bảng nhân 8 để đọc các phép nhân có tích bằng các số đã cho.

Bài 1 luyện tập trang 64

Lời giải:

8 x 3 = 24 8 x 7 = 56 8 x 5 = 40 8 x 4 = 32 8 x 0 = 0 8 x 2 = 16 8 x 8 = 64 8 x 9 = 72 8 x 6 = 48 8 x 10 = 80

Bài 2 luyện tập trang 64

Bảng nhân 8 - Hướng dẫn học và giải bài tập Toán lớp 3

Phương pháp giải:

Số bánh xe của 8 chiếc xe = Số bánh xe của một xe x 8

Tóm tắt:

1 xe: 18 bánh xe

8 xe: ? bánh xe

Lời giải:

8 chiếc xe có số bánh xe là:

18 x 8 = 144 (bánh xe)

Đáp số: 144 bánh xe

Trên đây là tổng hợp kiến thức và bài tập về Bảng nhân 8 – Toán lớp 3. Ba mẹ và các con đừng quên theo dõi Apanda thường xuyên để nhận được nhiều bài học thú vị và bổ ích khác trong chương trình lớp 3 nhé!