Tên tác phẩm: Khang Kiều

Tác giả: Loan

Số chương: 140

Thể loại: Ngược tâm, OE theo hướng SE, nữ ngu dốt, nam mất dạy

Poster:

Văn án:

Về sau tôi mới biết, thì ra Khang Kiều là tên một người con gái – Các nữ phụ.

*Bản văn án đầy thành ý:

Mùa hè năm 2006, cảnh sát Indonesia nhận được một cú điện thoại báo án. Khi họ tới hiện trường thì phát hiện hai nam nữ thanh niên đang thoi thóp hơi tàn vì sử dụng thuốc ngủ quá liều, địa điểm xảy ra vụ việc là hang Tình Nhân – thánh địa tự tử vì tình nổi tiếng ở đảo Bali. Về sau, cảnh sát đặt tên cho vụ này là: Tự tử vì tình thất bại. Chàng trai tên Hoắc Liên Ngao, cô gái tên Khang Kiều.

Mười lăm tiếng đồng hồ sau, khi tỉnh lại, Khang Kiều đã hỏi Hoắc Liên Ngao: Vì sao lại gọi điện thoại?

Vì sao anh gọi cú điện thoại ấy vào giây phút cuối cùng, thật ra Khang Kiều đã sớm hiểu rõ, chẳng qua cũng chỉ vì yêu chưa đủ mà thôi.

*Bản văn án tác giả yêu thích:

Con sinh ra vào thứ Hai thì diện mạo bảnh bao, con sinh ra vào thứ Tư thì dễ đau thương, con sinh ra vào thứ Sáu thì bụng dạ tốt, còn đứa sinh ra vào thứ Năm đã đi xa rồi.

Bài đồng dao của nước Anh cổ kính dường như đã hát lên số phận của họ. Đứa sinh ra vào thứ Hai tên Hoắc Liên Ngao, đứa sinh ra vào thứ Tư tên Khang Kiều, đứa sinh ra vào thứ Sáu tên Văn Tú Thanh, còn đứa sinh ra vào thứ Năm tên Hoắc Tiểu Phàn.

MỤC LỤC

Chương 1: Năm 2013 – 2014 (01)

Chương 2: Năm 2013 – 2014 (02)

Chương 3: Năm 2013 – 2014 (03)

Xem ngay:  100g bằng bao nhiêu kg, Cách đổi gram sang Kilôgam chính xác nhất

Chương 4: Năm 2013 – 2014 (04)

Chương 5: Năm 2013 – 2014 (05)

Chương 6: Năm 2013 – 2014 (06)

Chương 7: Năm 2013 – 2014 (07)

Chương 8: Năm 2013 – 2014 (08)

Chương 9: Năm 2013 – 2014 (09)

Chương 10: Năm 2013 – 2014 (10)

Chương 11: Năm 2013 – 2014 (11)

Chương 12: Năm 2013 – 2014 (12)

Chương 13: Năm 2013 – 2014 (13)

Chương 14: Năm 2013 – 2014 (14)

Chương 15: Năm 2013 – 2014 (15)

Chương 16: Năm 2013 – 2014 (16)

Chương 17: Năm 2013 – 2014 (17)

Chương 18: Năm 2013 – 2014 (18)

Chương 19: Năm 1998 – 2000 (01)

Chương 20: Năm 1998 – 2000 (02)

Chương 21: Năm 1998 – 2000 (03)

Chương 22: Năm 1998 – 2000 (04)

Chương 23: Năm 1998 – 2000 (05)

Chương 24: Năm 1998 – 2000 (06)

Chương 25: Năm 1998 – 2000 (07)

Chương 26: Năm 1998 – 2000 (08)

Chương 27: Năm 2000 – 2002 (01)

Chương 28: Năm 2000 – 2002 (02)

Chương 29: Năm 2000 – 2002 (03)

Chương 30: Năm 2000 – 2002 (04)

Chương 31: Năm 2000 – 2002 (05)

Chương 32: Năm 2000 – 2002 (06)

Chương 33: Năm 2002 – 2003 (01)

Chương 34: Năm 2002 – 2003 (02)

Chương 35 Năm 2002 – 2003 (03)

Chương 36: Năm 2002 – 2003 (04)

Chương 37: Năm 2002 – 2003 (05)

Chương 38: Năm 2002 – 2003 (06)

Chương 39: Năm 2002 – 2003 (07)

Chương 40: Năm 2002 – 2003 (08)

Chương 41: Năm 2002 – 2003 (09)

Chương 42: Năm 2002 – 2003 (10)

Chương 43: Năm 2002 – 2003 (11)

Chương 44: Năm 2002 – 2003 (12)

Chương 45: Năm 2002 – 2003 (13)

Chương 46: Năm 2002 – 2003 (14)

Chương 47: Năm 2002 – 2003 (15)

Chương 48: Năm 2002 – 2003 (16)

Xem ngay:  Mật Ngọt Ướt Át

Chương 49: Năm 2002 – 2003 (17)

Chương 50: Năm 2002 – 2003 (18)

Chương 51: Năm 2002 – 2003 (19)

Chương 52: Năm 2002 – 2003 (20)

Chương 53: Năm 2002 – 2003 (21)

Chương 54: Năm 2002 – 2003 (22)

Chương 55: Năm 2002 – 2003 (23)

Chương 56: Năm 2002 – 2003 (24)

Chương 57: Năm 2002 – 2003 (25)

Chương 58: Năm 2002 – 2003 (26)

Chương 59: Năm 2003 – 2004 (01)

Chương 60: Năm 2003 – 2004 (02)

Chương 61: Năm 2003 – 2004 (03)

Chương 62: Năm 2003 – 2004 (04)

Chương 63: Năm 2003 – 2004 (05)

Chương 64: Năm 2003 – 2004 (06)

Chương 65: Năm 2003 – 2004 (07)

Chương 66: Năm 2003 – 2004 (08)

Chương 67: Năm 2003 – 2004 (09)

Chương 68: Năm 2003 – 2004 (10)

Chương 69: Năm 2003 – 2004 (11)

Chương 70: Năm 2003 – 2004 (12)

Chương 71: Năm 2003 – 2004 (13)

Chương 72: Năm 2003 – 2004 (14)

Chương 73: Năm 2004 – 2005 (01)

Chương 74: Năm 2004 – 2005 (02)

Chương 75: Năm 2004 – 2005 (03)

Chương 76: Năm 2004 – 2005 (04)

Chương 77: Năm 2004 – 2005 (05)

Chương 78: Năm 2004 – 2005 (06)

Chương 79: Năm 2004 – 2005 (07)

Chương 80: Năm 2004 – 2005 (08)

Chương 81: Năm 2004 – 2005 (09)

Chương 82: Năm 2004 – 2005 (10)

Chương 83: Năm 2004 – 2005 (11)

Chương 84: Năm 2004 – 2005 (12)

Chương 85: Năm 2004 – 2005 (13)

Chương 86: Năm 2004 – 2005 (14)

Chương 87: Năm 2004 – 2005 (15)

Chương 88: Năm 2004 – 2005 (16)

Chương 89: Năm 2004 – 2005 (17)

Chương 90: Năm 2004 – 2005 (18)

Chương 91: Năm 2004 – 2005 (19)

Chương 92: Năm 2004 – 2005 (20)

Chương 93: Năm 2004 – 2005 (21)

Xem ngay:  Tập làm văn lớp 5: Đoạn văn tả mẹ đang nấu cơm (7 mẫu) Viết một đoạn văn tả mẹ đang nấu cơm

Chương 94: Năm 2005 – 2006 (01)

Chương 95: Năm 2005 – 2006 (02)

Chương 96: Năm 2005 – 2006 (03)

Chương 97: Năm 2005 – 2006 (04)

Chương 98: Năm 2005 – 2006 (05)

Chương 99: Năm 2005 – 2006 (06)

Chương 100: Năm 2005 – 2006 (07)

Chương 101: Năm 2005 – 2006 (08)

Chương 102: Năm 2005 – 2006 (09)

Chương 103: Năm 2005 – 2006 (10)

Chương 104: Năm 2005 – 2006 (11)

Chương 105: Năm 2005 – 2006 (12)

Chương 106: Năm 2005 – 2006 (13)

Chương 107: Năm 2005 – 2006 (14)

Chương 108: Năm 2005 – 2006 (15)

Chương 109: Năm 2005 – 2006 (16)

Chương 110: Phiên ngoại 1

Chương 111: Phiên ngoại 2

Chương 112: Năm 2014 – 2015 (01)

Chương 113: Năm 2014 – 2015 (02)

Chương 114: Năm 2014 – 2015 (03)

Chương 115: Năm 2014 – 2015 (04)

Chương 116: Năm 2014 – 2015 (05)

Chương 117: Năm 2014 – 2015 (06)

Chương 118: Năm 2014 – 2015 (07)

Chương 119: Năm 2014 – 2015 (08)

Chương 120: Năm 2014 – 2015 (09)

Chương 121: Năm 2014 – 2015 (10)

Chương 122: Năm 2014 – 2015 (11)

Chương 123: Năm 2014 – 2015 (12)

Chương 124: Năm 2014 – 2015 (13)

Chương 125: Năm 2014 – 2015 (14)

Chương 126: Năm 2014 – 2015 (15)

Chương 127: Năm 2014 – 2015 (16)

Chương 128: Năm 2014 – 2015 (17)

Chương 129: Năm 2014 – 2015 (18)

Chương 130: Năm 2014 – 2015 (19)

Chương 131: Năm 2014 – 2015 (20)

Chương 132: Năm 2014 – 2015 (21)

Chương 133: Năm 2014 – 2015 (22)

Chương 134: Năm 2014 – 2015 (23)

Chương 135: Năm 2014 – 2015 (24)

Chương 136: Kết thúc (Phần đầu)

Chương 137: Kết thúc (Phần giữa)

Chương 138: Kết thúc (Phần cuối)

Chương 139: Phiên ngoại 3

Ngoại truyện: Đầu gỗ, mau sinh con cho anh…