Chia sẻ mọi người tất tần tật link kháng fb mới nhất 2023

Chú ý: Để tìm nhanh nhất điểm giải quyết vấn đề của các bạn là ấn tổ hợp phím “Ctrl + F” và gõ một vài từ khóa để tìm cho nhanh vì list khá dài nhé.

– Chát với suport :

https://www.facebook.com/business/form/chat?hc_location=ufi

– Gửi kiến nghị cho facebook:

www.facebook.com/help/127103474099499

– Đổi tên người dùng (URL) cho page:

https://www.facebook.com/help/contact/426864384041925

– Yêu cầu gộp trang

www.facebook.com/help/249601088403018

– Link Kháng đổi tên Trang

https://www.facebook.com/help/contact/221445081367260

– Đổi tên cá nhân không phải chờ 60 ngày:

https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333

– Đổi ngày sinh:

https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195

– Vấn đề đăng nhập:

https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890

– Check 20% text

https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay

– Đề nghị nâng ngưỡng

https://www.facebook.com/help/contact/418046238594174

– Tài khoản profile bị hack:

https://www.facebook.com/hacked

– Báo cáo tài khoản mạo danh

https://www.facebook.com/help/contact/564493676910603

– Mở khoá tài khoản FAQ:

https://en-gb.facebook.com/help/contact/1553947421490701

– Kháng không được phê duyệt qc:

www.facebook.com/help/contact/1582364792025146

– Kháng Tk bị gắn cờ

www.facebook.com/help/contact/531795380173090

– Kháng bị đá thẻ

https://www.facebook.com/help/contact/41804623859417

– Hồi sinh group:

www.facebook.com/help/contact/157461604368161

– Bỏ block link:

https://www.facebook.com/help/contact/244560538958131

– Tài khoản bị khoá:

https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879

– TK bị vô hiệu hóa theo chính sách:

https://www.facebook.com/help/contact/2026068680760273

– Hoạt động bất thường:

https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879

– Treo phương thức thanh toán:

https://www.facebook.com/help/contact/?id=161710477317189

– Không tìm thấy trang trên facebook:

www.facebook.com/help/contact/351451441588463

– Tháo capcha cho link:

www.facebook.com/business/resources

– Báo cáo 1 vấn đề nào đó:

www.facebook.com/help/181495968648557

Facebook cho doanh nghiệp:

www.facebook.com/business

– Hỗ trợ nhà quảng cáo:

www.facebook.com/business/resources

– Cộng đồng trợ giúp:

www.facebook.com/help/community

– Trung tâm trợ giúp:

www.facebook.com/help

– Chính sách quảng cáo:

https://www.facebook.com/policies/ads/

Update kháng facebook mới nhất 2023

– Kháng nghị:

Link: https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090EMail: paymentsappeals+u8oabw1y.aeav73flom@support.facebook.com

– Xin Nâng ngưỡng:

Link: https://www.facebook.com/help/contact/649167531904667

– Chát Support:

Link: https://www.facebook.com/business/resources

– Chính sách:

https://www.facebook.com/policies/ads/prohibited_content

– Báo cáo vấn đề đăng nhập:

https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890

– Xác nhận danh tính của bạn bằng giấy tờ tùy thân:

https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767

– Đã bị vô hiệu hóa – Không đủ điều kiện

https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690

– Confirm Your Identity With Facebook:

https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339

– Tài khoản cá nhân của tôi đã bị vô hiệu hóa:

https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907

– Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook:

https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926

– Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản

https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524

– Data Policy Questions:

https://www.facebook.com/help/contact/1461223320847982

– Vấn đề về mã Phê duyệt đăng nhập:

https://www.facebook.com/help/contact/259497704121855

– California’s Shine the Light law:

https://www.facebook.com/help/contact/1647869505427057

– Data Policy Questions:

https://www.facebook.com/help/contact/861937627253138

– THAY TÊN CHUẨN, ĐỔI TÊN:

https://www.facebook.com/help/contact/245617802141709

– Cung cấp cho chúng tôi phản hồi về tính năng Facebook:

https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323

– Báo cáo vấn đề về Trang Facebook:

https://www.facebook.com/help/contact/?id=164405897002583

– Báo cáo Vi Phạm hoặc Xâm Phạm Quyền Của Bạn:

https://www.facebook.com/help/contact/?id=208282075858952

Xem ngay:  Hình thức sử dụng chung - Tất cả những gì bạn cần biết

– Report Pages that Disappeared:

https://www.facebook.com/help/contact/?id=167646843343666

– Report an Ad

https://www.facebook.com/help/contact/?id=234887816572954

– Bank Account Payments:

https://www.facebook.com/help/contact/281141591936826

– Disabled Ad Account Help:

https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090

– Truy vấn về Thanh toán Quảng cáo:

https://www.facebook.com/help/contact/239064626155650

– Nhận hỗ trợ về thanh toán trên Facebook:

https://www.facebook.com/help/contact/830921593618796

– Facebook Payments Support Center – Enter:

https://www.facebook.com/help/contact/137574362977954

– Give feedback or report that something is broken: Photos:

https://www.facebook.com/help/contact/?id=138856662881439

– Report an Issue with Disappearing Videos:

https://www.facebook.com/help/contact/?id=333113853388695

– Report an Issue with Chat Disconnections:

https://www.facebook.com/help/contact/?id=220877088001498

– Report an Issue with Search:

https://www.facebook.com/help/contact/?id=137406866379070

– Report an Issue with Notifications:

https://www.facebook.com/help/contact/?id=269067606491964

– Báo cáo vi phạm quyền riêng tư:

https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922

– Báo cáo lỗ hổng bảo mật:

https://www.facebook.com/whitehat/report/

– Yêu cầu xóa tài khoản cho ai đó bị ốm, bị thương hoặc mất khả năng:

https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088

– Privacy Rights – Video Removal Request:

https://www.facebook.com/help/contact/139646232852264

– Report an Issue with Facebook on Mobile:

https://www.facebook.com/help/contact/?id=110188012426789

– Report an Unavailable Group or Event:

https://www.facebook.com/help/contact/?id=157461604368161

– Gọi điện tới Facebook theo số:

(1) 1-800-694-2600 hoặc 1-800-601-0077

– Yêu cầu thay đổi ngày sinh:

https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195

– Hợp nhất các trang trùng lặp:

https://www.facebook.com/pages/merge/

– Phản hồi của bạn về trang:

https://www.facebook.com/help/contact/306836472662147

– Mentions Verification Request:

https://www.facebook.com/help/contact/1491114197882751

– Báo cáo tài khoản giả mạo:

https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948

– Yêu cầu tưởng nhớ:

https://www.facebook.com/help/contact/1605213279719667

– Mẫu báo cáo bản quyền:

https://www.facebook.com/help/contact/1409697672616547

– Báo cáo một sự vi phạm Điều khoản Facebook:

https://www.facebook.com/help/contact/191381691012854

– Must Log In To See This Page Error :

https://www.facebook.com/help/contact/290391837683878

– Invalid Email Address Error:

https://www.facebook.com/help/contact/340846992655773

– Vấn đề về SMS (Tin nhắn văn bản) chứa mã xác nhận:

https://www.facebook.com/help/contact/?id=338822979524831

– Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản:

https://www.facebook.com/help/contact/?id=283958118330524

– Page Promotion Help:

https://www.facebook.com/help/contact/175415912598628?_rdr=p

– Kháng nghị quảng cáo không được phê duyệt:

https://www.inyour.facebook.com/he…/contact/1582364792025146

– Report an Underage Child (South Korea & Spain):

https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791

– Report Content Lost During Reactivation:

https://www.facebook.com/help/contact/270321339699849

– Report an Issue with Webcam Videos on Facebook

https://www.facebook.com/help/contact/304635099583936

– Report an Issue with Video Playbackhttps://www.facebook.com/help/contact/167024990072620- Chat Appears Turned Off for Friends :https://www.facebook.com/help/contact/240186386056090- Report a Page Unavailable Error :https://www.facebook.com/help/contact/357161520978587- Your Feedback About Places :https://www.facebook.com/help/contact/347276355296268- Impressum Contact:https://www.facebook.com/help/contact/232989770111862- Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook (*)https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926- Tên không được chấp nhậnhttps://www.facebook.com/help/contact/237843336274237- Disabled – Ineligiblehttps://www.facebook.com/help/contact/317389574998690- Xác nhận lại thông tin cá nhân của bạnhttps://www.facebook.com/help/contact/183190208381429- Xác minh tên của bạnhttps://www.facebook.com/help/contact/197295393639994- Xác minh danh tính bằng giấy tờ tùy thânhttps://www.facebook.com/help/contact/319547548123767?rdrhchttps://www.facebook.com/help/contact/222853911135005https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279- Xác minh tênhttps://www.facebook.com/help/contact/197295393639994- Đổi tênhttps://www.facebook.com/help/contact/245617802141709- Report bệnh tậthttps://www.facebook.com/help/contact/191122007680088- Report diehttps://www.facebook.com/help/contact/1465699090320797- Report sexhttps://www.facebook.com/help/contact/207005222725325- Xác nhận danh tính khi bị check ảnh hoặc bắt up cmndhttps://www.facebook.com/help/contact/319547548123767- Dành cho không thể đăng nhập được tài khoản do đăng nhập từ xa .mã code đt…( mấy bé check acc nên xài )https://www.facebook.com/help/contact/logout…- Xác nhận thông tin cá nhânhttps://www.facebook.com/help/contact/183190208381429- Block do không đủ tiêu chuẩn sd fbhttps://www.facebook.com/help/contact/317389574998690- Block do ăn vé tên giảhttps://www.facebook.com/help/contact/237843336274237- Verify lại accounthttps://www.facebook.com/help/contact/174964429275926- Đổi ngày sinh : https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195- Give Us Feedback About a Facebook Feature https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323Give feedback or report that something is broken: Photos https://www.facebook.com/help/contact/?id=138856662881439Report a Problem or Provide Feedback Regarding the Facebook Local Currency Migrationhttps://www.facebook.com/help/contact/512297818846870Your Feedback About Facebook for Every Phonehttps://www.facebook.com/help/contact/517830711622570Must Log In To See This Page Errorhttps://www.facebook.com/help/contact/290391837683878Facebook Home: Mobile OEM and Operator Interesthttps://www.facebook.com/help/contact/?id=555823267772403Verified badge Một số nước vào đượchttps://www.facebook.com/help/contact/538602519577289Facebook Payments – Developer Payout Registration – Additional Informationhttps://www.facebook.com/help/contact/154618991274417 Đăng ký thanh toán cho nhà phát triển appReport an Issue with Webcam Videos on Facebookhttps://www.facebook.com/help/contact/304635099583936Facebook Ads Guide https://www.facebook.com/business/ads-guide Hướng dẫn quảng cáoAdvertising Policies https://www.facebook.com/policies/ads/ Chính sác quảng cáoImage Text Checkhttps://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay Đo 20% textEmail Reporting a Violation or Infringement of Your Rights ip@fb.com Các vấn đề về kháng cáo bản quyền, báo cáo vi phạm bản quyền…The Facebook stickers program stickers@fb.com Liên hệ về việc update stickersPersonal Data Requests datarequests@support.facebook.com Các vấn đề về dữ liệu cá nhânFacebook Research Team fbsurvey@fb.comFacebook Advertising Support fbadsupport@fb.comBusiness Manager Invoicing Application adaccountcreationsea@fb.comAccess Access Restricted (Bad IP) https://www.facebook.com/help/contact/288611514529252 Truy cập bị hạn chế, ip bị chặnSubmit Feedback for Facebook Accessibility and Assistive Technology https://www.facebook.com/help/contact/169372943117927Facebook Ads API Standard Access Application https://www.facebook.com/business/standardadsapiPersonal Data Requestshttps://www.facebook.com/help/contact/166828260073047Request Access to the Mobile Partner Portalhttps://www.facebook.com/help/contact/774119655987777Accounts Account Disabled – Ineligiblehttps://www.facebook.com/help/contact/269030579858086Account Disabled – Ineligiblehttps://www.facebook.com/help/contact/317389574998690Account Disabled – Ineligiblehttps://www.facebook.com/help/contact/122145551250439Disabled – multiple accountshttps://www.facebook.com/help/contact/122145551250439Account Disabled – 13 Underagehttps://www.facebook.com/help/contact/199052956872279Account Disabled – Confirm Your Identity With Facebookhttps://www.facebook.com/help/contact/183000765122339Report an Impostor Accounthttps://www.facebook.com/help/contact/295309487309948My Personal Account is Memorializedhttps://www.facebook.com/help/contact/292558237463098My Personal Account was Disabledhttps://www.facebook.com/help/contact/260749603972907Report an Impostor Account / Report a High-Priority Impostor Accounthttps://www.facebook.com/help/contact/?id=242798935802519Account Disabled – Confirm Your Identity with an IDhttps://www.facebook.com/help/contact/319547548123767Account Disabled – Confirm Your Identityhttps://www.facebook.com/help/contact/183190208381429https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890Report a Login Issuehttps://www.facebook.com/help/contact/237843336274237Account Disabled – Help Us Confirm Your Namehttps://www.facebook.com/help/contact/445633002198593Changing Your Namehttps://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333Report an Underage Child (South Korea & Spain)https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791 Báo cáo trẻ em dưới vị thành niên (Hàn Quốc & Tây Ban Nha) account dưới 14 tuổiChild Data Request https://www.facebook.com/help/contact/174263416008051Người bảo hộ cho tàikhoản dưới vị thành niênReport an Underage Child https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097 Báo cáo accountdưới 13 tuổiRequest Help with Your Child’s Ads Settingshttps://www.facebook.com/help/contact/328678960533614 Yêu cầu hỗ trợ cài đặt quảng cáo cho trẻ dưới 18Personal Data Requests https://www.facebook.com/help/contact/166828260073047 Các vấn đề về dữ liệu cá nhânAccount Removal Request for a Medically Incapacitated Personhttps://www.facebook.com/help/contact/191122007680088 Yêu cầu xoá tài khoản cho người mất năng lực do bệnh tậtMemorialization Request https://www.facebook.com/help/contact/234739086860192 Yêu cầu tưởng niệm account người đã mấtRequesting Content From a Deceased Person’s Accounthttps://www.facebook.com/help/contact/398036060275245 Yêu cầu nội dung về tài khoản người đã mấtSpecial Request for Deceased Person’s Accounthttps://www.facebook.com/help/contact/228813257197480 Yêu cầu đặc biệt về tài khoản người đã mấtDidn’t Receive Confirmation Email https://www.facebook.com/help/contact/?id=221689587951755Gặp vấn đề về việc xác nhận tài khoản qua emailEmail Address Already in Use https://www.facebook.com/help/contact/255904741169641 Vấn đề emailbị người khác sử dụngEmail Address Already Taken https://www.facebook.com/help/contact/537325953055459 Không thểtạo facebook bằng email vì đã có người khác sử dụngProfile Pictures on the Login Page https://www.facebook.com/help/contact/192309197620550 Yêu cầuxoá hình ảnh cá nhân từ các trang đăng nhập FacebookSecurity Checks Preventing Login https://www.facebook.com/help/contact/?id=179049432194862 Gặpvấn đề kiểm tra bảo mật ngăn chặn không cho đăng nhậpReport an Issue with Facebook Mobile Texts https://www.facebook.com/help/contact/352512044767949Report an Issue with Facebook on Mobile https://www.facebook.com/help/contact/110188012426789Changing Your Language-Specific Name https://www.facebook.com/help/contact/391012360910186 Thay đổi tên theo ngôn ngữ khácReport an Issue with Verifying Your Account https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524 Báo cáo vấn đề xác thực tài khoản bằng số điện thoạiReport a Privacy Rights Violation https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922 Báo cáo vi phạm quyền riêng tưPrivacy Rights – Photo Removal Request https://www.facebook.com/help/contact/143363852478561 Quyền riêng, yêu cầu xoá ảnhhttps://www.facebook.com/help/contact/?id=456046581124903https://www.facebook.com/help/contact/?id=345665165520196https://www.facebook.com/help/contact/?id=309806519104948Privacy Rights – Video Removal Request https://www.facebook.com/help/contact/238143722982783 Quyền riêng, yêu cầu videohttps://www.facebook.com/help/contact/139646232852264Request Help with Your Child’s Ads Settings https://www.facebook.com/help/contact/328678960533614Filing a DMCA Counter-Notification https://www.facebook.com/support/legal/dmca_counter… Khiếu nại về việc xoá lầm bản quyềnPages & Ads Request a Page Name Change https://www.facebook.com/help/contact/397398423644812Yêu cầu thay đổi tên Trang của bạn https://www.facebook.com/help/contact/221445081367260Yêu cầu Hợp nhất Trang https://www.facebook.com/help/contact/250788488358405Yêu cầu hợp nhất các trang trùng lặp của bạn https://www.facebook.com/help/contact/198413943679086Yêu cầu Tên người dùng cho Trang của bạn https://www.facebook.com/help/contact/428424453864274Yêu cầu Tên người dùng cho Trang của bạn https://www.facebook.com/help/contact/426864384041925Xóa trang – Yêu cầu gỡ xuống trang https://www.facebook.com/help/contact/594141870637095Tạo cấu trúc vị trí – Yêu cầu vị trí truy cập cho trang của bạn https://www.facebook.com/help/contact/676278012421143Khiếu nại một trang không công bố https://www.facebook.com/help/contact/181599912279179Khiếu nại vi phạm chính sách trang https://www.facebook.com/help/contact/747290928644106Trang không xuất hiện trong tìm kiếm https://www.facebook.com/help/contact/351451441588463Phản hồi của bạn về Trang https://www.facebook.com/help/contact/306836472662147 Báo cáo vấn đề về trang và phản hồi về trangBáo cáo trang bị tấn công https://www.facebook.com/help/contact/434468003315353 Restore lại trạng thái trước khi bị kích adminTrang web hoặc nội dung bị chặn https://www.facebook.com/help/contact/244560538958131Appeal Page Name Change Request https://www.facebook.com/help/contact/285180098481281 Kháng về việc không được chấp nhận đổi tên trangPage Promotion Help https://www.facebook.com/help/contact/175415912598628Liên hệ về vấn đề quảng cáo trangYour Feedback about Pages Insights https://www.facebook.com/help/contact/?id=348231068535195Reporting a Violation or Infringement of Your Rights https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922Copyright Report Form https://www.facebook.com/help/contact/1409697672616547 Báo cáo vi phạm bản quyềnhttps://www.facebook.com/help/contact/539946876093520Trademark Report Form https://www.facebook.com/help/contact/284186058405647 Báo cáo vi phạm thương hiệuTrademark Complaint Inquiry Form https://www.facebook.com/help/contact/321897297972632 Khiếu nại về việc nội dung bị xoá do vi phạm thương hiệu và tin là có sự nhầm lẫnCounterfeit Report Form https://www.facebook.com/help/contact/1449082462070065 Báo cáo hàng giảReporting a Violation or Infringement of Your Rights – Other https://www.facebook.com/help/contact/797573933590053 Báo cáo vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của bạnDirectory of Intellectual Property Offices https://l.facebook.com/l.php…Danh bạ các cơ bản sở hữu trí tuệGet Facebook Payments Support https://www.facebook.com/help/contact/830921593618796Disabled Payments Support https://www.facebook.com/help/contact/223254857690713Ads Payments Inquiry https://www.facebook.com/help/contact/649167531904667

Xem ngay:  Kích thước tủ giày thông minh tiêu chuẩn các loại hiện nay