Nhằm đổi mới hình thức dạy học, xây dựng lớp học thông minh, từng bước tiến tới mô hình trường học điện tử trong thời đại công nghệ 4.0, sau một thời gian vận hành thử nghiệm mang lại nhiều kết quả tích cực, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quyết định đưa vào vận hành chính thức “Hệ thống học và thi trực tuyến Hanoi Study dựa trên “Nền tảng học và thi trực tuyến V-Study” nhằm cung cấp một nền tảng Học và Thi chính thống, hiện đại, mang lại lợi ích thiết thực cho các cấp quản lý giáo dục, các đơn vị trường học, giáo viên và học sinh trên toàn thành phố.

(*) Hanoi Study là hệ thống chính thức của Sở cho phép tích hợp Hệ thống Cơ sở dữ liệu (CSDL) ngành về giáo dục Mầm non, giáo dục Phổ thông và GDTX (áp dụng theo Thông tư 26/2019/TT-BGDĐT ngày 30/12/2019 của Bộ Giáo dục & Đào tạo). Mỗi cán bộ lãnh đạo Sở, Phòng GDĐT, Ban Giám hiệu và giáo viên, học sinh tại tất cả các trường học trên toàn Sở đều có thể sử dụng Mã định danh trên Hệ thống CSDL để đăng nhập và sử dụng các tính năng, tiện ích của Hanoi Study tương ứng với phân cấp quản lý và phân công chuyên môn, cụ thể:

– Sở GDDT, Phòng GDĐT và các Nhà trường có thể tự xây dựng ngân hàng câu hỏi, ngân hàng đề thi và học liệu điện tử phù hợp với chương trình giảng dạy theo sách giáo khoa cũng như nhu cầu khảo sát chất lượng học sinh của đơn vị mình; dễ dàng tổ chức và giám sát trực tuyến các kỳ thi ôn tập, kỳ thi chính thức của trường, cụm trường hoặc tất cả các trường trong cùng Phòng, Sở GDĐT nhằm khảo sát, đánh giá chất lượng học sinh; quản lý, thống kê thực trạng học, ôn tập và thi của học sinh và kiết xuất biểu đồ phục vụ công tác phân tích, quản lý điều hành…

Xem ngay:  Bảng Ngọc Senna mùa 13, Lên Đồ Senna mới nhất - Vmoba

– Giáo viên dễ dàng xây dựng, cập nhật ngân hàng câu hỏi, ngân hàng đề thi và học liệu điện tử riêng, phù hợp với phân công chuyên môn và kế hoạch giảng dạy của mình cũng như chia sẻ, đóng góp vào ngân hàng câu hỏi, đề thi chung của Trường, Phòng, Sở…; quản lý, thống kê tình trạng học và thi của học sinh mà mình phụ trách…

– Học sinh có thể đăng nhập hệ thống Hanoi Study thông qua máy tính để bàn (PC), máy tính xách tay (laptop), máy tính bảng (tablet), điện thoại thông minh (smart phone), tivi thông minh (smart TV) để học và tham gia các kỳ thi ôn tập, kỳ thi chính thức do Nhà trường, Phòng hoặc Sở tổ chức cũng như khai thác hệ thống học liệu điện tử, bài giảng truyền hình đã được cơ quan chức năng thẩm định…

(*) Trước mắt, Hanoi Study chú trọng vào việc tạo ra một hệ thống học liệu, ngân hàng câu hỏi và ngân hàng đề thi trắc nghiệm chính thống của Sở được sắp xếp và phân loại một cách khoa học, phù hợp với nội dung chương trình sách giáo khoa của Bộ GDĐT và được các Phòng ban chuyên môn của Sở, Phòng GDĐT và các Nhà trường trực tiếp thẩm định, đánh giá, kiểm duyệt và chịu trách nhiệm về nội dung.

(*) Trong thời gian tới, Hanoi Study sẽ tiếp tục được nâng cấp thêm nhiều tính năng mới, phù hợp với thực tiễn dạy và học ở các nhà trường cũng như xu hướng dạy và học online hiện nay, như: Mở rộng nhiều hình thức câu hỏi (trắc nghiệm, tự luận, điền khuyết…); Giáo viên giao bài tập về nhà cho học sinh và chấm điểm online; Chia sẻ bài giảng, ngân hàng câu hỏi, đề thi giữa các Nhà trường và người dùng trong hệ thống; Xây dựng Lớp học, Khóa học trực tuyến; Cho phép người dùng trong hệ thống trao đổi, tương tác với nhau nhằm nâng cao chất lượng dạy và học…

Xem ngay:  How Long Is A 50k In Miles? 50k Ultra Training Guide